ჩვენს შესახებ


შპს „ნუმუს“ (ს.კ. 406171654) წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებულ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს (ლიცენზიის ნომერი: 0038-9004), რომელიც საქართველოში საქმიანობს 2016 წლიდან. კომპანია საგადახდო მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს სწრაფი გადახდის ტერმინალების მეშვეობით. შპს „ნუმუს“-ის ტერმინალები ძირითადად აჭარის რეგიონშია განთავსებული, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს სასურველი მომსახურება 24/7 რეჟიმში.

(032) 2203010
INFO@NUMUS.GE
თბილისი, ცაგარელის ქ. #47